Bostäderna

I Ängelsberg har dessa byggnader gått under namnet Bostäderna då dessa har varit hem till järnvägsarbetare i början och fram till 1970-talet. Den vänstra byggnaden mot sjön är byggd under 1920-talet och den högra är byggt under 40-50-talet och är Sveriges äldsta radhus.

Ängelsbergs Fastigheter förvärvade dessa hus under 2012 med tanke på att skapa anpassade bostäder för seniorer. Dessa hus rivs nu då underhållet har varit eftersatt i decennier. Nya byggnader planeras under 2015/2016. Hur dessa exakt ska se ut är ej bestämt, troligvis blir det tre parhus, plats för totalt sex familjer.

Är du intresserad eller har någon fråga är du välkommen att höra av dig.